Gusto ko mag filipino para blog entry na ito kahit ngayon lang dahil mas sanay ako sa ganitong wika magpaliwanag ng nadarama.

“Sapagka’t sinasabi niya, Sa panahong ukol kita’y pinakinggan, At sa araw ng pagliligtas kita’y sinaklolohan: Narito, ngayon ang panahong ukol; narito, ngayon ang araw ng kaligtasan”
(2corinto6:2,ang dating biblia 1905)

Napakagaan, napakasarap, wala akong salitang maitumbas sapagkat naranasan ko nanaman sa araw na ito ang pagliligtas. Iba talaga kapag sa panahong ukol, sa panahong wala kang ibang matatakbuhan, sa panahong gipit ka na, walang makaunawa sa iyo. Tanging masasabi ko ay salamat sa Dios

via Blogger http://librarianoncall3950.blogspot.com/2013/05/gusto-ko-mag-filipino-para-blog-entry.html

Advertisements

Grammar check for free

Luckily there free web apps like this on for free. A student like me cramming his thesis would really appreciate such tools to avoid having extra drafts just because of grammatical errors. 
Students out there! Please help your teacher save time and put extra work on things you could have done. Put a little more push. I tell you its worth a while.

-Johan Akiyama

via Blogger http://librarianoncall3950.blogspot.com/2013/05/grammar-check-for-free-httpwww.html